28.3.2017

Kansalaisopistotoiminnasta Leppävirralla

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsitteli 23.3.2017 kokouksessaan mm. Soisalo-opiston talouden toteumaa 2016 ja sen vaikutusta 2017 toimintaan. Opiston laskutus oli 20 416 € suurempi kuin toimintaan varattu määräraha. Tämä vähentää vuoden 2017 määrärahaa ja vähennys kohdennetaan vapaaseen sivistystyöhön. Syy säästön kohdentamiseen vapaaseen sivistystyöhön eli pääosin aikuisille suunnattuun kansalaisopistotoimintaan on se, että Leppävirran kunnalla on periaatepäätös nykyisten taiteen perusopetuksen opiskelijoiden jatkomahdollisuuden turvaamisesta. Tämä ei olisi ollut mahdollista jos taiteen perusopetuksen määrärahasta olisi säästetty. Uusia lapsia ja nuoria taiteen perusopetukseen ei tässä tilanteessa voida ottaa.

Vähennys vaikuttaa erityisesti syyslukukauden 2017 kansalaisopistotuntimääriin. Arvioimme alustavasti, että syksylle jää suunniteltavaksi noin 1 000 vapaan sivistystyön tuntia. Tämän lautakunta haluaa kohdentaa kylille. Kurssien toteutus suunnitellaan yhdessä Leppävirran kunnan ja Soisalo-opiston kanssa mahdollisimman hyvin huomioiden jo toimittamanne kurssitoiveet. Kun alustava esitys syksyn ohjelmasta on valmis, käymme sen läpi kyläneuvoston kanssa.

Tammikuussa lautakunta on perustanut uuden avustusmuodon, ohjatun harrastustoiminnan tuen. Sen määräraha on 10 000 € vuodessa, ja toivomme että se auttaa jonkin verran syksyn vaikeassa tilanteessa. 23.3.2017 olleessa lautakunnan kokouksessa käsiteltiin päätöksiä myös tästä avustusmuodosta ja suurin osa näistä kohdentuu kylille. Kokouksen pöytäkirjaan voi tutustua täällä >> 

Lisätietoja: ann-mari.karvinen@leppavirta.fi


Ann-Mari Karvinen
sivistysjohtaja


Sivua muokattu viimeksi