Toimintaa ohjaavat säännöt ja ohjeet

Hallintosääntö 2018
pdf Leppavirran_kunnan_hallintosaanto_2018-pdf

Hallintosäännössä määrätään hallinnon ja toiminnan sekä päätöksenteko- ja hallintomenettelyyn liittyvien asioiden järjestämisestä Leppävirran kunnassa.

Valtuuston 11.12.2017 § 85 hyväksymä
Voimaantulo 1.1.2018 alkaen

Hallintosääntö on uuden kuntalain (410/2015) § 90 mukainen.

Lisäksi:
- kunnan keskusvaalilautakunnasta ja vaalilautakunnista on säädetty erikseen
- Keski-Savon ympäristölautakunnan toiminnasta määrätään sen johtosäännössä
- kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta määrätään tarkastussäännössä
- talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Palkkiosääntö
pdf palkkiosaanto_2015-pdf

Kunnan palkkiosäännössä määritellään luottamustoimista maksettavat palkkiot ja korvaukset.
Sääntöä on viimeksi päivitetty valtuustossa 9.11.2015.
 

Leppävirran kunnan kotouttamisohjelma
pdf lvirta_kotouttamisohjelma_2016_kv130616-pdf

Kotouttamisohjelma sisältää suunnitelman siitä, miten kunnan yleiset palvelut toteutetaan maahanmuuttajille soveltuvina sekä suunnitelman erityisesti kotoutumista edistävistä ja tukevista toimenpiteistä sekä suunnitelman kunnan kotouttamisohjelman seurannasta ja ajan tasalla pitämisestä (Kunnanvaltuusto 13.6.2016 § 25).
 

LEPPÄVIRRAN TORITOIMINTA 1.9.2014 alkaen
Torikaupan järjestelyn hoitaa tekninen lautakunta, ympäristö- ja tekniset palvelut osasto ja sen alainen torivalvoja säännösten mukaisesti. Torin järjestystä, torisäännön noudattamista ja toripaikkojen maksua valvoo torivalvoja.

Toripaikkojen vuokrat
- maksetaan ensisijaisesti Leppävirran kunnan pankkitilille: FI76 5230 0110 0008 18
- maksuun viite: Torimaksu
- maksukuitti on esitettävä torivalvojalle saapumisen yhteydessä
- kuitti on oltava tarkistettavissa torilla koko vuokrausajan
Maksun voi suorittaa myös kunnantalon neuvontaan; avoinna ma-pe klo 8-15. Torimaksujen määrät löytyvät alla olevasta valikosta.

Mikäli vuokranmaksua ei ole suoritettu määräaikaan mennessä, ei torikauppiaalla ole oikeutta käyttää myyntipaikkaansa. Tällöin torivalvoja voi vuokrata myyntipaikan vapaana.

Myyntipaikkojen varaukset, muut käytännön asiat
torivalvoja p. 0400 571 378

Sopimusasiat
tekninen johtaja Virve Wright,
p.044 790 6056, virve.wright(a)leppavirta.fi

Toriasiat
pdf Keskustori
pdf Unnukanrantatori
pdf Torimaksut 10092014 alkaen
pdf torisaanto_leppavirta_10092014_paivitys-pdf

 

Järjestyslaki >>
- järjestyslaki korvaa kunnan järjestyssäännön

Ympäristönsuojelumääräykset
- perustuvat ympäristönsuojelulakiin ja niiden tavoitteena on ehkäistä paikallisen ympäristön pilaantumista


Sivua muokattu viimeksi 5.1.2018 10:06:20