Toimintaa ohjaavat säännöt ja ohjeet

Toimintasääntö
pdf Toimintasaanto_2013

Hallinnon järjestämiseksi valtuusto hyväksyy toimintasäännön, jolla määrätään kunnan eri viranomaisista sekä niiden toiminnasta, toimivallan jaosta ja tehtävistä. Toimintasäännössä määrätään myös viranhaltijoiden tehtävistä ja toimivallasta Leppävirran kunnan toiminnassa ja hallinnossa noudatetaan tätä toimintasääntöä.
Tämä toimintasääntö on Kuntalain 50 § tarkoittama (hallinto)sääntö.

Valtuuston 10.12.2012 § 59 hyväksymä
Voimaantulo 1.1.2013
Muutettu, valtuusto 28.1.2013 § 20
2 ja 17 § osalta, muutos voimaan heti

Lisäksi:
- kunnanvaltuuston toiminnasta määrätään kunnanvaltuuston työjärjestyksessä
- kunnan keskusvaalilautakunnasta ja vaalilautakunnista on säädetty erikseen
- Keski-Savon ympäristölautakunnan toiminnasta määrätään sen johtosäännössä
- kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta määrätään tarkastussäännössä
- talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
 

Leppävirran kunnan kotouttamisohjelma
pdf lvirta_kotouttamisohjelma_2016_kv130616-pdf

Kotouttamisohjelma sisältää suunnitelman siitä, miten kunnan yleiset palvelut toteutetaan maahanmuuttajille soveltuvina sekä suunnitelman erityisesti kotoutumista edistävistä ja tukevista toimenpiteistä sekä suunnitelman kunnan kotouttamisohjelman seurannasta ja ajan tasalla pitämisestä (Kunnanvaltuusto 13.6.2016 § 25).
 

LEPPÄVIRRAN TORITOIMINTA 1.9.2014 alkaen
Torikaupan järjestelyn hoitaa tekninen lautakunta, ympäristö- ja tekniset palvelut osasto ja sen alainen torivalvoja säännösten mukaisesti. Torin järjestystä, torisäännön noudattamista ja toripaikkojen maksua valvoo torivalvoja.

Toripaikkojen vuokrat
- maksetaan ensisijaisesti Leppävirran kunnan pankkitilille: FI76 5230 0110 0008 18
- maksuun viite: Torimaksu
- maksukuitti on esitettävä torivalvojalle saapumisen yhteydessä
- kuitti on oltava tarkistettavissa torilla koko vuokrausajan
Maksun voi suorittaa myös kunnantalon neuvontaan; avoinna ma-pe klo 8-15. Torimaksujen määrät löytyvät alla olevasta valikosta.

Mikäli vuokranmaksua ei ole suoritettu määräaikaan mennessä, ei torikauppiaalla ole oikeutta käyttää myyntipaikkaansa. Tällöin torivalvoja voi vuokrata myyntipaikan vapaana.

Myyntipaikkojen varaukset, muut käytännön asiat
torivalvoja p. 0400 571 378

Sopimusasiat
Yhdyskuntainsinööri Päivi Hujanen, p. 044 7906 055
paivi.hujanen(at)leppavirta.fi

Toriasiat
pdf Keskustori
pdf Unnukanrantatori
pdf Torimaksut 10092014 alkaen
pdf torisaanto_leppavirta_10092014_paivitys-pdf

 

Järjestyslaki >>
- järjestyslaki korvaa kunnan järjestyssäännön

Ympäristönsuojelumääräykset
- perustuvat ympäristönsuojelulakiin ja niiden tavoitteena on ehkäistä paikallisen ympäristön pilaantumista


Sivua muokattu viimeksi 21.9.2016 10:14:19