Arkistotoimi

Arkistotoimi vastaa kunnan asiakirjahallinnosta sekä arkistoinnista. Sen tehtävänä on varmistaa päätöksentekoon liittyvien asiakirjojen käytettävyys ja säilyminen niiden koko elinkaaren ajan. Arkistotoimi vastaa tiedonohjaussuunnitelmien laatimisesta ja päivittämisestä, asiakirjojen arkistoinnista sekä tarpeettoman aineiston hävittämisestä. Se huolehtii myös asiakirjoihin liittyvästä tietopalvelusta.

Keskusarkisto

Kunnantalolla sijaitsee keskusarkisto, joka toimii päätearkistona eri toimialojen pysyvästi tai vähintään kymmenen vuotta säilytettävälle aineistolle. Keskusarkistossa on mm. valtuuston, kunnanhallituksen ja eri lautakuntien pöytäkirjoja, lakkautettujen koulujen aineistoa, rakennuslupia sekä palkka-asiakirjoja.

Keskusarkiston asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia ja kaikkien käytettävissä. Aineistoa ei lainata kunnantalon ulkopuolelle mutta tarvittaessa sitä voidaan kopioida tai skannata.

Arkistoaineistoa koskevat tiedustelut:  

arkistonhoitaja Marjo-Riikka Salo puh. 044 797 5679, (017) 570 9243

sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@leppavirta.fi


Sivua muokattu viimeksi 22.5.2018 13:08:22